27 listopada 2017 r. uczniowie klasy 7a (Wiktoria Śliwińska, Małgorzata Staś, Maksymilian Kluska) uczestniczyli w warsztatach dotyczących Saksonii w ramach projektu „Deutsch-Land – czyli wędrówka po landach”. Prelekcja odbyła się w Zespole Szkół Omega w Katowicach.

Nasi reprezentanci aktywnie uczestniczyli w warsztatach, wykonując różne zadania przygotowane przez organizatorów. Mieli okazję skosztowania saksońskich specjałów, a na koniec otrzymali drobne upominki.