W dniach 21 – 27 marca 2010 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich w ramach realizacji projektu Comenius „Tworzenie szkół dla zrównoważonego rozwoju”. Tym razem spotkanie
to miało miejsce w naszej szkole.

Wzięło w nim udział 18 nauczycieli oraz 12 uczniów ze szkół partnerskich. Nauczyciele i uczniowie zwiedzili naszą szkołę, a także wzięli udział
w specjalnie dla nich przygotowanym przedstawieniu „Spotkanie
na Olimpie”, które zostało przygotowane przez naszych uczniów w języku angielskim.

Nasi goście mieli również okazję do zwiedzenia Katowic, Pałacu
w Pszczynie, Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce.

Nauczyciele podsumowali działania realizowane w pierwszym półroczu obecnego roku szkolnego, które dotyczyły zmian klimatu oraz globalnego ocieplenia, a także omówili sprawy dotyczące platformy e-twinning oraz sposobu ubiegania się o odznakę Quality label. Goście zapoznali się również z polskim systemem edukacji.

Uczniowie ze szkół partnerskich razem z goszczącymi ich dziećmi brali udział m.in. w zajęciach dotyczących zdrowego odżywiania się, lekcji regionalnej dotyczącej polskich tradycji wielkanocnych, zajęciach przybliżających im nasz kraj – Polskę.

Spotkanie nauczycieli dotyczące realizacji projektu

„Warzywne lalki” – zajęcia plastyczne

Zwiedzanie Krakowa

„Zdrowa żywność” – plakaty uczniów

Po przedstawieniu „Spotkanie na Olimpie”

Przed Pałacem w Pszczynie

Przy Wieży Spadochronowej

Kolacja w szkole przygotowana przez rodziców

W strojach ludowych