Wolontariat szkolny to niesienie bezinteresownej pomocy na rzecz potrzebujących
Uczniowie angażując się w różnorakie akcje, zbiórki i zadania uczą się postawy szacunku, otwartości oraz tolerancji wobec drugiego człowieka.
Staramy się, aby młodzi ludzie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, ale przede wszystkim kierowali się wrażliwością o los słabszych. Podejmowana przez wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwijanie empatii, zrozumienia oraz uwrażliwia na cierpienie innych.

Szkolne Koło Wolontariatu „Pomoc jak z bajki” powstało w roku szkolnym
2017/2018. Członkami koła są uczniowie klas IV – VIII pod kierunkiem pani Agnieszki Ziomki oraz pani Marty Banaś- Radomskiej. W ramach naszej działalności organizowane są cotygodniowe spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek oraz akcji charytatywnych. Co roku bierzemy udział w stałych akcjach, takich jak: zbiórka karmy na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, akcja „Szkoło pomóż i Ty”, „Góra Grosza”, „Międzynarodowy Dzień Wolontariusza” oraz wiele innych. Praca wolontariuszy stwarza szansę na rozwój własnej osobowości oraz pozwala odkryć nowe talenty.
Zachęcamy do uczestnictwa w Szkolnym Kole Wolontariatu, poczucie satysfakcji i spełnienia gwarantowane!

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomoc jak z bajki”

Zgoda na udział w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu