Obiady w stołówce szkolnej


Stołówka szkolna wydaje posiłki
dla uczniów w godzinach:
11.25 – 11.55, 12.25 – 12.55, 13.25 – 13.55
W celu usprawnienia wydawania posiłków,
prosimy uczniów o przychodzenie na obiady
według ustalonego harmonogramu.

WARUNKI ZAPISANIA UCZNIA NA OBIADY W NASZEJ STOŁÓWCE

  1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z informacjami zawartymi w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY.
  2. Należy wydrukować lub pobrać druk u intendentki i wypisać czytelnie drugą część w/w KARTY i dostarczyć osobiście wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH(również do pobrania na stronie internetowej szkoły) intendentce w godzinach 7.30-12.30 . Uczniowie, których karty zapisania na obiady i klauzule informacyjne zostaną dostarczone do piątku 31 sierpnia 2018 roku do godziny 9.30, będą mogli korzystać z obiadów od wtorku 4 września natomiast uczniowie, których zobowiązania wpłyną po tym terminie będą mogli korzystać z obiadów od poniedziałku 10 września 2018 roku. KARTY I KLAUZULE można składać u intendentki już w czwartek 30 sierpnia w godzinach od 7.30 do 12.30 i w piątek 31 sierpnia w godzinach od 7.30 do 9.30
  3. KARTY ZAPISANIA NA OBIADY wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Zobowiązanie oddane w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2018/2019. Nawet dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady.
  4. Wpłatę za obiady należy dokonać od 1 do 5 września 2018 roku, na konto podane w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY. Proszę nie wpłacać wcześniej. Wpłaty za kolejne miesiące powinny być dokonane zawsze od 1 do 5 dnia miesiąca.
  5. Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o dostarczenie decyzji. Decyzja powinna zostać dostarczona osobiście przez rodzica w związku z koniecznością podpisania KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. Ci uczniowie również będą mogli korzystać z obiadów w naszej stołówce od 4 września.

OBIADY – OPŁATA
CZERWIEC 2019 – 36,00 zł  ( 12 dni x 3,00 zł) (3.06-18.06)

Cena jednego obiadu ucznia  wynosi 3,00 zł
Cena jednego obiadu dla nauczyciela  wynosi 7,65 zł

Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach dniach 1 –5 czerwca 2019.

W razie rezygnacji należy z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować intendentkę.

Proszę nie przelewać pieniędzy wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.

Proszę pamiętać o odliczeniu dni w których jest planowana wycieczka szkolna i dopisaniu tej informacji w tytule przelewu (np. ZSP2, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc V. 2018 bez 10.V)

Ze względu na wcześniejszy zakup towaru bardzo proszę o terminowe dokonanie wpłaty.

Brak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie z listy obiadowej.

UWAGA!!!
O odliczeniach za poprzedni miesiąc zostaniecie Państwo poinformowani przez Vulcan.

Płatności są dokonywane przelewem lub gotówką od 1-go do 5-go każdego miesiąca.
Wpłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły (po wcześniejszym podpisaniu KARTY ZAPISANIA NA OBIADY oraz KLAUZULI INFORMACYJNEJ):

Bank PKO BP nr konta: 26 1020 2313 0000 3802 0515 1768
W tytule płatności należy wpisać:
Szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc.
np. ZSP2, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc X 2018
 

Dokumenty do pobrania: