Obiady w stołówce szkolnej


Stołówka szkolna wydaje posiłki
dla uczniów w godzinach:
11.25 – 11.55, 12.25 – 12.55, 13.25 – 13.55
W celu usprawnienia wydawania posiłków,
prosimy uczniów o przychodzenie na obiady
według ustalonego harmonogramu.

WARUNKI ZAPISANIA UCZNIA NA OBIADY W NASZEJ STOŁÓWCE

  1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z informacjami zawartymi w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY.
  2. Należy wydrukować lub pobrać druk u intendentki lub w sekretariacie i wypisać czytelnie drugą część w/w KARTY i dostarczyć osobiście wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (również do pobrania na stronie internetowej szkoły) intendentce w godzinach 8:00-12:00 lub w sekretariacie w godzinach 8:00-15:00. Uczniowie, których karty zapisania na obiady i klauzule informacyjne zostaną dostarczone do poniedziałku 2 września 2019 roku do godziny 12:00, będą mogli korzystać z obiadów od wtorku 3 września natomiast uczniowie, których zobowiązania wpłyną po tym terminie będą mogli korzystać z obiadów od poniedziałku 9 września 2019 roku.  KARTY I KLAUZULE można składać już od poniedziałku 26 sierpnia w godzinach od 8.00 do 15:00
  3. KARTY ZAPISANIA NA OBIADY wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Zobowiązanie oddane w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2019/2020. Nawet dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady.
  4. Wpłatę za obiady należy dokonać od 1 do 5 września 2019 roku, na konto podane w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY. Proszę nie wpłacać wcześniej. Wpłaty za kolejne miesiące powinny być dokonane zawsze od 1 do 5 dnia miesiąca.
  5. Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o dostarczenie decyzji. Decyzja powinna zostać dostarczona osobiście przez rodzica w związku z koniecznością podpisania KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. Ci uczniowie również będą mogli korzystać z obiadów w naszej stołówce od 3 września.

OBIADY – OPŁATA
PAŹDZIERNIK 2019 – 66,00 zł ( 22 dni x 3,00 zł) (1.10-11.10; 15.10-31.10)

Cena jednego obiadu ucznia  wynosi 3,00 zł
Cena jednego obiadu dla nauczyciela  wynosi 7,65 zł

Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach dniach 1 –5 października 2019.

W razie rezygnacji należy z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować intendentkę.

Proszę nie przelewać pieniędzy wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.

Proszę pamiętać o odliczeniu dni w których jest planowana wycieczka szkolna i dopisaniu tej informacji w tytule przelewu (np. ZSP2, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc IX. 2019 bez 10.V)

Ze względu na wcześniejszy zakup towaru bardzo proszę o terminowe dokonanie wpłaty.

Brak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie z listy obiadowej.

UWAGA!!!
O odliczeniach za poprzedni miesiąc zostaniecie Państwo poinformowani przez Vulcan.

Płatności są dokonywane przelewem lub gotówką od 1-go do 5-go każdego miesiąca.
Wpłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły (po wcześniejszym podpisaniu KARTY ZAPISANIA NA OBIADY oraz KLAUZULI INFORMACYJNEJ):

Bank PKO BP nr konta: 26 1020 2313 0000 3802 0515 1768
W tytule płatności należy wpisać:
Szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc.
np. ZSP2, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc X 2019

Dokumenty do pobrania: