Obiady w stołówce szkolnej


Stołówka szkolna wydaje posiłki
dla uczniów w godzinach:
11.25 – 11.55, 12.25 – 12.55, 13.25 – 13.55
W celu usprawnienia wydawania posiłków,
prosimy uczniów o przychodzenie na obiady
według ustalonego harmonogramu.

WARUNKI ZAPISANIA UCZNIA NA OBIADY W NASZEJ STOŁÓWCE

  1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z informacjami zawartymi w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY.
  2. Należy wydrukować lub pobrać druk u intendentki lub w sekretariacie i wypisać czytelnie drugą część w/w KARTY i dostarczyć osobiście wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (również do pobrania na stronie internetowej szkoły) intendentce w godzinach 8:00-12:00 lub w sekretariacie w godzinach 8:00-15:00. Uczniowie, których karty zapisania na obiady i klauzule informacyjne zostaną dostarczone do poniedziałku 2 września 2019 roku do godziny 12:00, będą mogli korzystać z obiadów od wtorku 3 września natomiast uczniowie, których zobowiązania wpłyną po tym terminie będą mogli korzystać z obiadów od poniedziałku 9 września 2019 roku.  KARTY I KLAUZULE można składać już od poniedziałku 26 sierpnia w godzinach od 8.00 do 15:00
  3. KARTY ZAPISANIA NA OBIADY wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Zobowiązanie oddane w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2019/2020. Nawet dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady.
  4. Wpłatę za obiady należy dokonać od 1 do 5 września 2019 roku, na konto podane w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY. Proszę nie wpłacać wcześniej. Wpłaty za kolejne miesiące powinny być dokonane zawsze od 1 do 5 dnia miesiąca.
  5. Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o dostarczenie decyzji. Decyzja powinna zostać dostarczona osobiście przez rodzica w związku z koniecznością podpisania KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. Ci uczniowie również będą mogli korzystać z obiadów w naszej stołówce od 3 września.

OBIADY – OPŁATA
MARZEC 2020 – 66,00 zł  ( 22 dni x 3,00 zł)

Cena jednego obiadu ucznia  wynosi 3,00 zł
Cena jednego obiadu dla nauczyciela  wynosi 7,65 zł

Istnieje możliwość wykupienia posiłków bez dni, w których będą odbywały się rekolekcje wielkopostne (16.03 – 18.03) w kwocie 57,00 zł, ale należy taką informację zgłosić do sekretariatu do 28 lutego 2020r., późniejsze zgłoszenia lub samodzielne odliczenia nie będą brane pod uwagę ze względu na planowany zakup towaru.

Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach dniach 1 –5 marca 2020.

W razie rezygnacji należy z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować intendentkę.

Proszę nie przelewać pieniędzy wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.

Proszę pamiętać o odliczeniu dni w których jest planowana wycieczka szkolna i dopisaniu tej informacji w tytule przelewu (np. ZSP2, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc IX. 2019 bez 10.V)

Ze względu na wcześniejszy zakup towaru bardzo proszę o terminowe dokonanie wpłaty.
B
rak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie z listy obiadowej.

UWAGA!!!
Osoby, które chcą odliczyć zwrot za poprzednie miesiące proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem – tel. 32 202 93 20 wew.21.

Płatności są dokonywane przelewem lub gotówką od 1-go do 5-go każdego miesiąca.
Wpłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły (po wcześniejszym podpisaniu KARTY ZAPISANIA NA OBIADY oraz KLAUZULI INFORMACYJNEJ):

Bank PKO BP nr konta: 26 1020 2313 0000 3802 0515 1768
W tytule płatności należy wpisać:
Szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc.
np. ZSP2, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc X 2019

Dokumenty do pobrania: