Obiady w stołówce szkolnej


Cena jednostkowa obiadu wynosi 3 zł.
Stołówka szkolna wydaje posiłki
dla uczniów w godzinach:
11.25 – 11.55, 12.25 – 12.55, 13.25 – 13.55
W celu usprawnienia wydawania posiłków,
prosimy uczniów o przychodzenie na obiady
według ustalonego harmonogramu.

OBIADY – OPŁATA
luty 2018 –  39,00 zł (13 dni x 3,00 =39,00zł)

Cena jednego obiadu dla nauczyciela wynosi 6,88zł

Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach dniach 1 –5  lutego 2018.

W razie rezygnacji należy z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować intendentkę.

Proszę nie przelewać pieniędzy wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.

Proszę przed wpłatą o sprawdzenie w swojej poczcie elektronicznej, wiadomości z informacją o kwocie do odliczenia za nieobecności na obiedzie.

Proszę pamiętać o odliczeniu dni w których jest planowana wycieczka szkolna i dopisaniu tej informacji w tytule przelewu (np. ZSP2, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc V. 2017 bez 10.V)

Brak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie z listy obiadowej.

Płatności są dokonywane przelewem lub gotówką od 1-go do 3-go każdego miesiąca.
Wpłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły (po wcześniejszym podpisaniu zobowiązania):

Bank PKO BP nr konta: 26 1020 2313 0000 3802 0515 1768
W tytule płatności należy wpisać:
Szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc.
np. ZSP2, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc X 2015
 

Dokumenty do pobrania: