Obiady w stołówce szkolnej


Stołówka szkolna wydaje posiłki
dla uczniów w godzinach:
11.25 – 11.55, 12.25 – 12.55, 13.25 – 13.55
W celu usprawnienia wydawania posiłków,
prosimy uczniów o przychodzenie na obiady
według ustalonego harmonogramu.

WARUNKI ZAPISANIA UCZNIA NA OBIADY W NASZEJ STOŁÓWCE
OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 7 WRZEŚNIA

  1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z zasadami korzystania przez uczniów z obiadów w stołówce (Zał. nr 1) z ZSP nr 2, które znajdują się w zakładce „Stołówka 2020/2021” w dokumentach do pobrania (na dole strony).
  2. Należy pobrać ze strony internetowej KARTY ZAPISANIA UCZNIA NA OBIADY W STOŁÓWCE wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (Zał. nr 2), czytelnie wypisać i przesłać na adres e-mail: zsp2obiady@interia.pl zeskanowany dokument. Osoby, które nie mają takiej możliwości mogą pobrać te dokumenty w przedsionku szkoły.
    Wypisane KARTY ZAPISU UCZNIA wraz z KLAUZULĄ DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH można wrzucić w przedsionku szkoły do wystawionej skrzynki.
    Dokumenty można składać od poniedziałku 31 sierpnia do czwartku 3 września.
  3. KARTY ZAPISANIA NA OBIADY wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Zobowiązanie oddane w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2020/2021. Nawet dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do korzystania przez ucznia z obiadów.
  4. Wpłatę za obiady należy dokonać od 1 do 5 września 2020r., na konto podane na stronie internetowej lub w ZASADACH KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ. Proszę nie wpłacać wcześniej. Wpłaty za kolejne miesiące powinny być dokonane zawsze od 1 do 5 dnia miesiąca.
  5. Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o dostarczenie decyzji wraz z podpisaną KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (Zał. nr 3) osobiście lub drogą elektroniczną adres e-mail: zsp2obiady@interia.pl.

OBIADY – OPŁATA
PAŹDZIERNIK 2020
21 dni x 3,00zł = 63,00 zł ( 21 dni x 3,00 zł) (od 1.10 do 13.10; od 15.10 do 30.10)

Cena jednego obiadu ucznia  wynosi 3,00 zł
Cena jednego obiadu dla nauczyciela  wynosi 8,08 zł

Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach 1 – 5 października 2020r. na konto podane poniżej.

W razie rezygnacji należy z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować sekretariat lub intendentkę oraz oddać wypełnioną rezygnację.

Proszę nie przelewać pieniędzy wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.

Wpłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły:
Bank PKO BP nr konta: 26 1020 2313 0000 3802 0515 1768
W tytule płatności należy wpisać:
Szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc.
np. ZSP2, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc X 2020

Brak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie z listy obiadowej.

UWAGA!!!
O odliczeniach za poprzedni miesiąc zostaniecie Państwo poinformowani przez Vulcan.

Dokumenty do pobrania: