Wprowadzenie

Ścieżka dydaktyczna „Cztery pory roku w Piotrowicach” zlokalizowana jest w południowej części Katowic i rozpoczyna się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 32. Ścieżka ma długość ok. 8 km, przewidywany czas przejścia ok. 4 – 5 godzin. Aby zobaczyć zbiory zgromadzone w Muzeum Najmniejszych Książek Świata należy wcześniej zamówić termin wejścia.

Opis ścieżki dydaktycznej:

(zestawienie tabelaryczne)

Lp.

Stanowisko

Zagadnienie

Treści 

Edukacja 

Umiejętności szczegółowe 

1

Szkoła

moja szkoła

samorząd uczniowski, nasza szkoła w przeszłości i w czasach współczesnych

obywatelska, polonistyczna, historyczna, plastyczna

poznanie historii szkoły i jej osiągnięć

2

W lesie

środowisko naturalne

cechy środowiska, pospolite gatunki roślin i zwierząt

biologiczna, plastyczna, ekologiczna

obserwacje roślin, pomiary, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt

3

Śródleśna polana

kierunki i strony świata

kompas, kierunki i strony świata, gnomon

geograficzna

określanie kierunków i stron świata, pomiary

4

Na skraju lasu

w lesie i na łące

ekosystem, warunki życia w lesie i na łące

biologiczna, geograficzna, ekologiczna

prowadzenie samodzielnych obserwacji, pomiary siły wiatru, nasłonecznienia i temperatury, porównanie wybranych ekosystemów

5

Nad wodą

środowisko wodne

ekosystem, warunki życia w środowisku wodnym

biologiczna, ekologiczna

prowadzenie samodzielnych pomiarów i obserwacji: temperatury wody, zanieczyszczenie, organizmy żyjące w środowisku wodnym i w pobliżu zbiorników wodnych

6

Kaplica przy ul. Grottgera

uczymy się o przeszłości

wydarzenia historyczne związane z dzielnicą, potop szwedzki, powstania śląskie, narodowość

regionalna, historyczna

poznanie elementów historii i współczesności miejsca zamieszkania, odtwarzanie wydarzeń z przeszłości dzielnicy

7

Rynek

bliższa i dalsza okolica

mieszkańcy, urzędy, instytucje, szkoły, perspektywy rozwoju Piotrowic

obywatelska, historyczna, plastyczna

poznanie systemu komunikacyjnego dzielnicy Piotrowice – linie autobusowe, przystanki, rozmieszczenie szkół, urzędów, placówek handlowych

8

Muzeum Najmniejszych Książek Świata

słynni mieszkańcy naszego regionu

historia książki

polonistyczna, obywatelska

zapoznanie z charakterystycznymi zbiorami muzeum

9

Krajobraz przekształcony

krajobraz przekształcony przez człowieka

wpływ przemysłu, transportu; warunki życia w najbliższym otoczeniu

biologiczna, ekologiczna, obywatelska

obserwacje, prowadzenie wywiadów, dostrzeganie przemian zachodzących w środowisku przyrodniczo – społecznym

Ścieżkę opracował Dariusz Jureczko – nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej Nr 32 w Katowicach.

Bibliografia:

  1. Gierlotka Stefan, „Piotrowice Śląskie”, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1997
  2. Herczek A., Gorczyca J., „Fauna Katowic”, Wydawnictwo KUBAJAK, Krzeszowice 1997
  3. Majewski Jan, „Regionalizm w praktyce”, Wydawnictwo Opracowań Metodycznych, Opole 1999
  4. Szaraniec Lech, „Osady i osiedla Katowic”, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1983
  5. Szkocny Zygmunt, „Muzeum Najmniejszych Książek Świata”, Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, Katowice 1996
  6. Tokarska – Guzik B., Rostański A., Gorczyca J., Rostański K. „Przyroda Katowic”, Wydawnictwo PLANTA, Krzeszowice 1995