Samorząd uczniowski (2020/2021)

Rada Rodziców (2020/2021)

 przewodniczący:

 Katarzyna Ryndak – 6c

przewodnicząca:

Agnieszka Frączysty

 z-ca przewodniczącego:

 Antoni Obszarski- 8b

 z-ca przewodniczącej:

Danuta Węgrzyn

sekretarz:

Katarzyna Pieszczoch – 8b sekretarz:

skarbnik:

członek:

 

 

 

 

Beata Musiał

Anna Darłak

Beata Brzezińska

Katarzyna Płaczek

Justyna Kunicka

Anna Kałus

Marek Szpunar

Opiekun SU:

mgr Agnieszka Ziomka

Opiekun grupy wiekowej I – III:

mgr Mirosława Rusek

Opiekun grupy wiekowej IV – VI:

mgr Agnieszka Pytlik

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący:

z-ca przewodniczącego:

sekretarz:

członek:

Marek Szpunar

Beata Brzezińska

Aneta Ryndak

Magdalena Renszmiń

Poczty sztandarowe:
Numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 32 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Katowicach
Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach filia Piotrowice
28 8437 0002 0070 0700 5800 0001