Samorząd uczniowski (2019/2020)

Rada Rodziców (2019/2020)

 przewodniczący:

 Katarzyna Pieszczoch – 7a

przewodnicząca:

Agnieszka Frączysty

 z-ca przewodniczącego:

 Martyna Krzemińska- 7a

 z-ca przewodniczącej:

Danuta Węgrzyn

sekretarz:

skarbnik:

Lena Lis – 7b

Milena Żyła – 5b

sekretarz:

skarbnik:

członek:

Beata Musiał

Anna Darłak

Opiekun SU:

mgr Agnieszka Ziomka

Opiekun grupy wiekowej I – III:

mgr Mirosława Rusek

Opiekun grupy wiekowej IV – VI:

mgr Agnieszka Pytlik

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący:

z-ca przewodniczącego:

sekretarz:

członkowie:

Poczty sztandarowe:
Klasa 8 a:
Nadia Lier
Natalia Czakaj
Iwo Materna
Klasa 8 b:
Ewa Mocha
Dominika Brzeńska
Jakub Pierończyk
Numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 32 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Katowicach
Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach filia Piotrowice
28 8437 0002 0070 0700 5800 0001