Samorząd uczniowski (2017/2018)

Rada Rodziców (2017/2018)

 przewodniczący:

 Igor Piontek – 7a

przewodnicząca:

Beata Brzezińska

 z-ca przewodniczącego:

 Filip Ulaczyk – 6a

 z-ca przewodniczącej:

Natalia Ohirko

sekretarz:

skarbnik:

 Magda Kurzeja – 5b

Aleksandra Dziurowicz – 6b

sekretarz:

skarbnik:

członek:

członek:

członek:

członek:

członek:

Agnieszka Frączysty

Hanna Duda

Angelina Bartunek

Arkadiusz Kotremba

Marek Szpunar

Danuta Węgrzyn

Anna Kałus

Opiekun SU: mgr Anna Kwaśnik

Opiekun grupy wiekowej I – III: mgr Mirosława Rusek

Opiekun grupy wiekowej IV – VI: mgr Agnieszka Pytlik

Komisja Rewizyjna:

członkowie:

Małgorzata Pakura

Anna Sumara

Justyna Olejnik-Makówka

Justyna Gillin

Beata Musiał

Edyta Hajduk

Monika Gorząch