KLASA     1   2   3   4   5   6   7

Podręczniki są bezpłatne

Podręcznik jest wypożyczany uczniowi na rok szkolny 2017/2018 – dofinansowanie MEN.

Natomiast ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego są dofinansowane z dotacji MEN

Klasa 1

przedmiot

nr dopuszczenia podręcznika

autor

tytuł

wydawnictwo

edukacja wczesnoszkolna

790/1/2017

Ewa Hryszkiewicz i in.

„Elementarz odkrywców”

NOWA ERA

edukacja wczesnoszkolna

praca zbiorowa

„Elementarz odkrywców” –
zeszyty ćwiczeń

NOWA ERA

język angielski

786/1/2017

Sarah M. Howell
Lisa Kester-Dodgson

Explore Treetops dla kl. I

OXFORD

Klasa 2

przedmiot

nr dopuszczenia podręcznika

autor

tytuł

wydawnictwo

edukacja wczesnoszkolna

404/3,4/2013/2015

Ewa Hryszkiewicz i in.

„Elementarz XXI wieku”
Podręcznik dla kl. II

NOWA ERA

edukacja wczesnoszkolna

praca zbiorowa

„Elementarz XXI wieku”
Materiały edukacyjne
zeszyty ćwiczeń

NOWA ERA

język angielski

393/2/2011/2014

Linette Ansel Erocak

Our Discovery Island 2

PEARSON

Klasa 3

przedmiot

nr dopuszczenia podręcznika

autor

tytuł

wydawnictwo

edukacja wczesnoszkolna

Maria Lorek

„Nasza szkoła”

MEN

edukacja wczesnoszkolna

praca zbiorowa

Nasze ćwiczenia – zestaw ćwiczeń

NOWA ERA

język angielski

393/3/2011/2015

Sagrario Salabeni

Our Discovery Island 3

PEARSON

Klasa 4

przedmiot

nr dopuszczenia podręcznika

autor

tytuł

wydawnictwo

język polski

907/1/2017

M. Derlukiewicz
A. Klimowicz

NOWE Słowa na start

NOWA ERA

historia

877/1/2017

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś

NOWA ERA

język angielski

822/1/2017

Philippa Bowen
Denis Delaney
Diana Anyakwo

Team Up Plus
dla klasy IV

OXFORD

matematyka

875/1/2017

M. Braun
A. Mańkowska
M. Paszńska

Matematyka z kluczem
podręcznik dla klasy IV
część 1 i 2

NOWA ERA

przyroda

863/2017

M. Marko-Worłowska
Feliks Szlajfer
Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody

NOWA ERA

plastyka

903/1/2017

J. Lukas
K. Onak

Do dzieła

NOWA ERA

muzyka

852/1/2017

M. Gromek
G. Kilbach

„Lekcja muzyki”
Podręcznik do muzyki dla klasy IV

NOWA ERA

technika

295/1/2017

L. Łabecki
M. Łabecka

Jak to działa?
podręcznik do techniki

NOWA ERA

informatyka

847/1/2017

M. Kęska

Lubię to !

NOWA ERA

Klasa 5

przedmiot

nr dopuszczenia podręcznika

autor

tytuł

wydawnictwo

język polski

338/2013/2015
338/4/2013/2015

A. Wojciechowska
A. Marcinkiewicz
M. Derlukiewicz

Słowa na start

NOWA ERA

historia i społeczeństwo

443/2/2013/2015

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś

NOWA ERA

język angielski

682/2/2014/2015

Philippa Bowen

TEAM UP 2

OXFORD

matematyka

157/2/2012/z1/2015
157/3/2012/z1/2015

M. Braun
A. Mańkowski
M. Paszyńska

Matematyka z kluczem

NOWA ERA

przyroda

554/2/2013/2015

Marcin Braun
Wojciech Grajkowski
Marek Więckowski

Na tropach przyrody

NOWA ERA

plastyka

326/2/2011/2015

J. Lukas
K. Onak

„Do dzieła”

NOWA ERA

muzyka

589/2/2013/2015

M. Gromek
G. Kilbach

„Lekcja muzyki”
Podręcznik do muzyki dla klasy V

NOWA ERA

zajęcia techniczne

295/2/2010/2015

L. Łabecki
M. Łabecka

Jak to działa?

NOWA ERA

zajęcia komputerowe

729/2/2016

M. Kęska

Lubię to!

NOWA ERA

Klasa 6

przedmiot

nr dopuszczenia
podręcznika

autor

tytuł

wydawnictwo

język polski

338/5/2014/2016
338/6/2014/2016

M. Derlukiewicz

Słowa na start

NOWA ERA

historia i społeczeństwo 443/3/2c014/2015 G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś
(podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

NOWA ERA

język angielski

682/3/2014/2016

Philippa Bowen

TEAM UP 3

OXFORD

matematyka

157/4/2011/2016

M. Braun
A. Mankowska
M. Paszyńska

Matematyka z kluczem

NOWA ERA

przyroda

554/3/2014/2015

M. Braun
W. Grajkowski
M. Więckowski

„Na tropach przyrody”
(Podręcznik dla klasy 6 + ćwiczenia 1 i 2)

NOWA ERA

plastyka

326/3/2011/2015

J. Lukas
K. Onak

Do dzieła

NOWA ERA

muzyka

589/3/2014/2015

M. Gromek
G. Kilbach

Lekcja muzyki

NOWA ERA

zajęcia komputerowe

729/3/2017

M. Kęska

Lubię to

NOWA ERA

zajęcia techniczne

295/3/2010/2016

L. Łabecki
M. Łabecka

Jak to działa?
(podręcznik + ćwiczenia „Rysunek techniczny”)

NOWA ERA

Klasa 7

przedmiot

nr dopuszczenia
podręcznika

autor

tytuł

wydawnictwo

język polski

907/4/2017

J. Kościerzyńska
M. Chmiel
M. Szulc

NOWE Słowa na start
Podręcznik dla klasy VII

NOWA ERA

historia

877/4/2017

J. Kłaczkow
A. Łaszkiewicz
S. Roszak

Wczoraj i dziś
Podręcznik dla klasy VII

NOWA ERA

język angielski

835/1/2017

Ben Wetz
Diana Pye

English Plus Options
Dla klasy VII

OXFORD

język niemiecki

788/1/2017

Giorgio Motta

Magnet 1
Wersja klasyczna

LEKTORKLETT

matematyka

875/4/2017

Karolina Wej
Wojciech Babiański
Marcin Braun

Matematyka z kluczem
Podręcznik dla klasy VII

NOWA ERA

biologia

844/4/2017

Małgorzata Jefimow

Puls życia

NOWA ERA

geografia

906/3/2017

Roman Malarz
Mariusz Szubert

Planeta Nowa

NOWA ERA

chemia

785/1/2017

Jan Kulawik
Teresa Kulawik
Maria Litwin

Chemia Nowej Ery
Podręcznik dla klasy VII

NOWA ERA

fizyka

885/1/2017

G. Francuz-Ornat
Teresa Kulawik

Spotkania z fizyką
Klasa 7

NOWA ERA

plastyka

903/4/2017

Marta Ipczyńska
Natalia Mrozkowiak

Do dzieła dla klasy VII

NOWA ERA

muzyka

852/4/2017

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

Lekcje muzyki
Podręcznik dla klasy VII

NOWA ERA

informatyka 847/4/2017 Grażyna Koba Lubię to NOWA ERA