Klasa 1A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja edukacja
2. 8.55-9.40 wf religia edukacja
3. 9.50-10.35 edukacja j.angielski religia
4. 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja
5. 11.45-12.30 e. informatyczna edukacja edukacja edukacja j.angielski
6. 12.50-13.35 edukacja edukacja
7. 13.45-14.30 edukacja edukacja
8. 14.40-15.25 wf wf
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 1B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja edukacja
2. 8.55-9.40 edukacja edukacja
3. 9.50-10.35 edukacja e. informatyczna
4. 10.45-11.30 edukacja edukacja j.angielski
5. 11.45-12.30 edukacja j.angielski religia wf
6. 12.50-13.35 religia wf edukacja
7. 13.45-14.30 wf edukacja edukacja
8. 14.40-15.25 edukacja edukacja edukacja
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 2A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja edukacja
2. 8.55-9.40 edukacja wf
3. 9.50-10.35 j.angielski edukacja
4. 10.45-11.30 edukacja e. informatyczna edukacja j.angielski
5. 11.45-12.30 edukacja religia edukacja edukacja
6. 12.50-13.35 edukacja edukacja edukacja
7. 13.45-14.30 religia edukacja wf
8. 14.40-15.25 wf edukacja edukacja
9. 15.35-16.20 zaint
10. 16.30-17.15

Klasa 2B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja edukacja
2. 8.55-9.40 edukacja edukacja wf
3. 9.50-10.35 edukacja edukacja j.angielski
4. 10.45-11.30 edukacja wf religia e.informatyczna religia
5. 11.45-12.30 wf j.angielski edukacja edukacja
6. 12.50-13.35 edukacja edukacja
7. 13.45-14.30 edukacja edukacja
8. 14.40-15.25 zaint edukacja
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 3A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 wf wf
2. 8.55-9.40 religia edukacja
3. 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja
4. 10.45-11.30 religia j.angielski edukacja edukacja
5. 11.45-12.30 edukacja edukacja edukacja edukacja
6. 12.50-13.35 wf edukacja z. komputerowe
7. 13.45-14.30 edukacja edukacja j.angielski
8. 14.40-15.25 edukacja edukacja
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 3B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja wf
2. 8.55-9.40 edukacja edukacja religia
3. 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja z. komputerowe
4. 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja j.angielski
5. 11.45-12.30 edukacja edukacja edukacja
6. 12.50-13.35 wf edukacja edukacja
7. 13.45-14.30 edukacja j.angielski
8. 14.40-15.25 religia wf
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 3C

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja
2. 8.55-9.40 wf edukacja
3. 9.50-10.35 edukacja edukacja
4. 10.45-11.30 edukacja wf religia z. komputerowe
5. 11.45-12.30 edukacja j. angielski wf j. angielski
6. 12.50-13.35 edukacja edukacja edukacja edukacja
7. 13.45-14.30 edukacja edukacja religia edukacja
8. 14.40-15.25 edukacja edukacja
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 3D

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja edukacja edukacja
2. 8.55-9.40 edukacja edukacja edukacja
3. 9.50-10.35 wf wf religia
4. 10.45-11.30 j. angielski edukacja edukacja edukacja
5. 11.45-12.30 wf religia edukacja j. angielski
6. 12.50-13.35 z. komputerowe edukacja
7. 13.45-14.30 edukacja edukacja
8. 14.40-15.25 edukacja edukacja
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 4A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 informatyka I j. polski
2. 8.55-9.40 technika matematyka j. polski
3. 9.50-10.35 j. angielski historia muzyka wf
4. 10.45-11.30 przyroda j. polski matematyka wf
5. 11.45-12.30 wf j. angielski matematyka przyroda plastyka
6. 12.50-13.35 religia informatyka II religia z. z wych. j. angielski
7. 13.45-14.30 matematyka j. polski j. polski
8. 14.40-15.25 wf
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 4B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 religia informatyka I
2. 8.55-9.40 j. angielski j. angielski wf matematyka
3. 9.50-10.35 wf j. polski j. polski przyroda j. angielski
4. 10.45-11.30 technika religia matematyka muzyka plastyka
5. 11.45-12.30 j. polski matematyka wdżwr z. z wych. j. polski
6. 12.50-13.35 przyroda historia matematyka j. polski
7. 13.45-14.30 wf wf
8. 14.40-15.25 informatyka II
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 5A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 matematyka wdżwr z. komputerowe I przyroda
2. 8.55-9.40 matematyka przyroda j. polski muzyka przyroda
3. 9.50-10.35 technika przyroda religia religia plastyka
4. 10.45-11.30 j. angielski wf j. polski historia j. polski
5. 11.45-12.30 z. z wych. j. angielski matematyka j. angielski
6. 12.50-13.35 j. polski wf matematyka
7. 13.45-14.30 j. polski wf wf
8. 14.40-15.25 z. komputerowe II
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 5B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 historia j. polski
2. 8.55-9.40 j. angielski j. polski z. komputerowe I z. z. wych.
3. 9.50-10.35 religia religia matematyka j. angielski j. polski
4. 10.45-11.30 j. polski wf przyroda przyroda matematyka
5. 11.45-12.30 j. angielski matematyka przyroda muzyka wf
6. 12.50-13.35 matematyka plastyka wf historia wf
7. 13.45-14.30 przyroda z. komputerowe II
8. 14.40-15.25 technika
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 5C

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 religia wf j. polski plastyka
2. 8.55-9.40 religia j. polski wf przyroda j. polski
3. 9.50-10.35 j. polski matematyka j. polski historia matematyka
4. 10.45-11.30 wf muzyka matematyka matematyka przyroda
5. 11.45-12.30 technika z. z. wych. j. angielski przyroda
6. 12.50-13.35 j. angielski j. angielski z. komputerowe II wf
7. 13.45-14.30 z. komputerowe I
8. 14.40-15.25
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 6A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 j. angielski I wf j. angielski II
2. 8.55-9.40 j. polski matematyka historia matematyka przyroda
3. 9.50-10.35 z. komputerowe I /
j. angielski II
religia wf religia przyroda
4. 10.45-11.30 z. komputerowe II /
j. angielski I
historia j. polski j. polski matematyka
5. 11.45-12.30 przyroda j. polski plastyka j. polski j. polski
6. 12.50-13.35 matematyka wf matematyka z. z. wych. j. angielski I
7. 13.45-14.30 technika wf wdżwr muzyka
8. 14.40-15.25 j. angielski II
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 6B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 j. angielski I/ wf II muzyka matematyka
2. 8.55-9.40 j. polski wf I/ j. angielski II matematyka religia j. polski
3. 9.50-10.35 j. polski historia wf I/ j. angielski II matematyka przyroda
4. 10.45-11.30 matematyka przyroda j. angielski I/ wf II j. polski religia
5. 11.45-12.30 przyroda j. polski j. polski wf I/ j. angielski II matematyka
6. 12.50-13.35 technika plastyka historia j. angielski I/ wf II z. z. wych.
7. 13.45-14.30 wdżwr j. angielski II / wf II
8. 14.40-15.25 z. komputerowe I z. komputerowe II/ wf I
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 7A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 geografia biologia matematyka biologia
2. 8.55-9.40 informatyka II /
j. angielski I
religia geografia j. polski wf
3. 9.50-10.35 fizyka muzyka chemia wf fizyka
4. 10.45-11.30 chemia historia plastyka wf j. polski
5. 11.45-12.30 j. polski matematyka wf historia matematyka
6. 12.50-13.35 j. polski j. polski j. niemiecki II /
j. angielski I
 j. niemiecki II /
j. angielski I
religia
7. 13.45-14.30 matematyka informatyka I /
j. angielski II
 j. niemiecki I /
j. angielski II
j. niemiecki I /
j. angielski II
z. z. wych.
8. 14.40-15.25
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15