1A 1B 2A 2B 3A 3B 5A 5B 5C

 6A 6B 7A 7B 7C 8A 8B

Klasa 1A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja edukacja
2. 8.55-9.40 religia edukacja
3. 9.50-10.35 edukacja edukacja k. regionalne
4. 10.45-11.30 edukacja wf edukacja j.angielski
5. 11.45-12.30 edukacja religia j.angielski e. informatyczna
6. 12.50-13.35 edukacja edukacja edukacja
7. 13.45-14.30 wf edukacja edukacja
8. 14.40-15.25 edukacja edukacja wf
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 1B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 wf edukacja edukacja
2. 8.55-9.40 edukacja edukacja wf
3. 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja
4. 10.45-11.30 edukacja wf j.angielski edukacja
5. 11.45-12.30 e. informatyczna religia edukacja j.angielski
6. 12.50-13.35 edukacja religia
7. 13.45-14.30 edukacja edukacja
8. 14.40-15.25 edukacja edukacja
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 2A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja edukacja
2. 8.55-9.40 edukacja edukacja
3. 9.50-10.35 edukacja edukacja
4. 10.45-11.30 j.angielski edukacja religia edukacja
5. 11.45-12.30 edukacja wf e. informatyczna edukacja
6. 12.50-13.35 religia j.angielski edukacja
7. 13.45-14.30 edukacja edukacja edukacja
8. 14.40-15.25 wf edukacja wf
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 2B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja edukacja edukacja
2. 8.55-9.40 wf wf edukacja
3. 9.50-10.35 edukacja edukacja j.angielski
4. 10.45-11.30 edukacja religia edukacja edukacja
5. 11.45-12.30 religia edukacja j.angielski e.informatyczna
6. 12.50-13.35 edukacja edukacja
7. 13.45-14.30 edukacja edukacja
8. 14.40-15.25 edukacja edukacja
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 3A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja edukacja religia
2. 8.55-9.40 edukacja edukacja edukacja
3. 9.50-10.35 edukacja edukacja edukacja
4. 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja e. informatyczna wf
5. 11.45-12.30 edukacja edukacja edukacja
6. 12.50-13.35 religia wf
7. 13.45-14.30 edukacja edukacja
8. 14.40-15.25 wf edukacja
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 3B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 edukacja edukacja
2. 8.55-9.40 edukacja edukacja
3. 9.50-10.35 e.informatyczna wf k. regionalne
4. 10.45-11.30 edukacja edukacja edukacja
5. 11.45-12.30 j.angielski edukacja religia edukacja
6. 12.50-13.35 edukacja edukacja j.angielski wf
7. 13.45-14.30 wf religia edukacja
8. 14.40-15.25 edukacja edukacja edukacja
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 5A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 wf I/ informatykaII matematyka wf I/ j. angielski II
2. 8.55-9.40 informatyka I/
wf II
j. angielski I/ wf II muzyka j. angielski I/ wf II
3. 9.50-10.35 geografia wf I/ j. angielski II matematyka język polski
4. 10.45-11.30 biologia plastyka religia matematyka
5. 11.45-12.30 język polski wdżwr matematyka język polski historia
6. 12.50-13.35 technika język polski język polski religia
7. 13.45-14.30 zajęcia z wych. wf I/ j. angielski II historia
8. 14.40-15.25 j. angielski I/ wf II
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 5b

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 j. angielski I język polski matematyka
2. 8.55-9.40 technika język polski geografia j. angielski II
3. 9.50-10.35 historia historia wf religia religia
4. 10.45-11.30 język polski matematyka wf język polski język polski
5. 11.45-12.30 wf biologia j. angielski I wf matematyka
6. 12.50-13.35 muzyka j. angielski I/ informatyka II zajęcia z wych.
7. 13.45-14.30 j. angielski II informatyka I/ j.angielski II plastyka
8. 14.40-15.25 matematyka
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 5c

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 język polski wdżwr język angielski II język polski
2. 8.55-9.40 biologia matematyka plastyka matematyka
3. 9.50-10.35 matematyka religia informatyka I/ j.angielski II wf
4. 10.45-11.30 wf historia j.angielski I/ informatyka II matematyka wf
5. 11.45-12.30 historia język polski język polski język polski religia
6. 12.50-13.35 geografia język angielski I zajęcia z wych. wf
7. 13.45-14.30 technika język angielski I muzyka
8. 14.40-15.25 język angielski II
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 6A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 matematyka biologia religia
2. 8.55-9.40 język angielski matematyka matematyka religia
3. 9.50-10.35 technika geografia język angielski matematyka
4. 10.45-11.30 język polski informatyka II historia biologia historia
5. 11.45-12.30 biologia język angielski wf język polski wf
6. 12.50-13.35 informatyka I wf wf plastyka
7. 13.45-14.30 muzyka język polski język polski
8. 14.40-15.25 język polski
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 6B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 religia plastyka biologia
2. 8.55-9.40 język polski biologia religia
3. 9.50-10.35 matematyka język polski wf wf
4. 10.45-11.30 technika język angielski język polski język angielski informatyka II
5. 11.45-12.30 język angielski matematyka zajęcia z wych. matematyka język polski
6. 12.50-13.35 wf geografia historia muzyka matematyka
13.45-14.30 wdżwr informatyka I język polski wf
8. 14.40-15.25 historia
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 7A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 plastyka d. zawodowe wf informatyka I
2. 8.55-9.40 język polski biologia wf język polski
3. 9.50-10.35 wf wf język hiszpański chemia język polski
4. 10.45-11.30 geografia matematyka język hiszpański matematyka religia
5. 11.45-12.30 fizyka język angielski historia muzyka matematyka
6. 12.50-13.35 biologia język polski matematyka język polski język angielski
7. 13.45-14.30 chemia geografia język polski język angielski informatyka II
8. 14.40-15.25 religia zajęcia z wych. fizyka historia
9. 15.35-16.20 język niemiecki język niemiecki
10. 16.30-17.15

Klasa 7B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 informatyka I geografia informatyka II fizyka
2. 8.55-9.40 plastyka matematyka wf biologia matematyka
9.50-10.35 język polski biologia język hiszpański/ język niemiecki język polski język polski
4. 10.45-11.30 wf muzyka język hiszpański/ język niemiecki historia język angielski
5. 11.45-12.30 matematyka język angielski język polski fizyka wf
12.50-13.35 chemia język polski język angielski zajęcia z wych. wf
7. 13.45-14.30 religia chemia matematyka religia
8. 14.40-15.25 geografia historia d. zawodowe język polski
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 7C

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 wf język angielski I język angielski II
2. 8.55-9.40 wf język hiszpański  język angielski I/ informatyka II biologia
3. 9.50-10.35 d. zawodowe matematyka zajęcia z wych. informatyka I/ język angielski II matematyka
4. 10.45-11.30 j. hiszpański biologia język polski wf język polski
5. 11.45-12.30 wf chemia matematyka matematyka religia
6. 12.50-13.35 religia historia język polski język polski język polski
7. 13.45-14.30 geografia język polski fizyka fizyka chemia
8. 14.40-15.25 historia geografia język angielski I muzyka plastyka
9. 15.35-16.20 j. niemiecki język niemiecki język angielski II
10. 16.30-17.15

Klasa 8A

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 wf język polski język polski
2. 8.55-9.40 zajęcia z wych. historia wos język polski język angielski I/ informatyka II
3. 9.50-10.35 edb matematyka fizyka historia informatyka I/ język angielski II
4. 10.45-11.30 matematyka wf geografia matematyka chemia
5. 11.45-12.30 religia język polski biologia wos matematyka
6. 12.50-13.35 język niemiecki I/ język angielski II chemia matematyka fizyka religia
7. 13.45-14.30 język angielski I/ język niemiecki II język niemiecki I/ język angielski II język polski wf
8. 14.40-15.25 język polski język angielski I/ język niemiecki II wf
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15

Klasa 8B

lekcja godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 8.00-8.45 wdżwr historia język niemiecki I/ język angielski II język angielski I/ język niemiecki II biologia
2. 8.55-9.40 religia chemia język angielski I/ język niemiecki II język niemiecki I/ język angielski II język polski
3. 9.50-10.35 język angielski I/ informatyka II język polski historia język polski religia
4. 10.45-11.30 informatyka I/ język angielski II język polski matematyka wf matematyka
5. 11.45-12.30 geografia wf wf wf fizyka
6. 12.50-13.35 matematyka matematyka fizyka biologia chemia
7. 13.45-14.30 język polski zajęcia z wych. wos wos
8. 14.40-15.25 edb język polski
9. 15.35-16.20
10. 16.30-17.15