30 Lip 2021

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się w naszej szkole od wielu zmian. Z dniem 1 września staliśmy się ośmioklasową szkołą podstawową.
W tym roku pojawiła się pierwszy raz od wielu, wielu lat klasa 7 oraz nowe przedmioty w planie nauczania. Zmieniła się dyrekcja szkoły i całego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 oraz przywitaliśmy wielu nowych nauczycieli.

Dyrektorem ZSP 2 jest – Dariusz Jureczko
Wicedyrektorem ZSP 2 – Joanna Operskalska

Nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę w naszej szkole:
Katarzyna Baron – Twardoch – nauczycielka przyrody i biologii
Natalia Postupalska – nauczycielka wf i wychowawca świetlicy
Adriana Ptak – Zawadzka – nauczycielka geografii
Magdalena Misiak – doradca zawodowy
Monika Siedlecka – nauczycielka języka niemieckiego
Wojciech Kątny – nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć komputerowych
ks. Damian Lubowiecki – katecheta
Dominik Mazur – nauczyciel muzyki
Edward Ulrych – nauczyciel historii

Pożegnaliśmy nauczycieli: Joannę Ciechanowicz, Barbarę Ulczok, Bożenę Polok i ks. Rafała Oleksego.

Wszystkim nauczycielom życzymy sukcesów w pracy zawodowej.
Nowym nauczycielom życzymy, aby praca zawodowa sprawiała im również przyjemność,
by szybko zaaklimatyzowali się w naszej szkole.